Nieuws

Nieuw Arbobesluit 7.23d werkbakken leidt tot meer ongevallen
25 mei 2020

De VVT, Vereniging Verticaal Transport, heeft vernomen dat Arbobesluit 7.23d zodanig wordt aangescherpt dat de keuze van het arbeidsmiddel belangrijker wordt dan de veiligheid van de werknemers. Bovendien wordt er een extra administratieve en financiële drempel opgeworpen om gebruik te kunnen maken van deze veilige oplossing voor het werken op hoogte. De uitgaven voor de bedrijven die gebruik maken van werkbakken in hijskranen lopen daarmee op tot wel 42 miljoen Euro op jaarbasis. Publicatie van het nieuwe Arbobesluit 7.23d wordt elk moment verwacht.

Werken op hoogte met een werkbak in een hijskraan is heel erg veilig. Uit onderzoek is gebleken dat er de afgelopen twintig jaar geen personen uit een werkbak zijn gevallen. Verder is er geen verschil in risico vastgesteld met vervoeren van personen in een werkbak in vergelijking met bijvoorbeeld hoogwerkers en andere arbeidsmiddelen. Het aantal ernstige ongevallen met een werkbak aan een kraan komt nauwelijks voor in tegenstelling tot het aantal ongevallen dat er jaarlijks bijvoorbeeld met hoogwerkers, steigers en andere arbeidsmiddelen plaatsvinden.

Inzet werkbak in een hijskraan sterk ontmoedigd en aanpassing Arbobesluit leidt tot meer ongevallen
Door het nieuwe Arbobesluit zal er voor het werken op hoogte vaker verplicht gekozen moeten worden voor de inzet van (bijvoorbeeld) een hoogwerker, ook wanneer dit minder veilig is dan wanneer een kraan met een werkbak wordt ingezet. Terwijl op basis van ongevallenanalyse is aangetoond dat de inzet van werkbakken in kranen al veiliger is. Hierdoor gaan er juist meer ongevallen plaatsvinden in plaats van minder is de verwachting van de VVT.
Tevens worden de eisen ten aanzien van de maximale windsnelheid dusdanig aangescherpt dat een normale inzet praktisch onmogelijk wordt gemaakt. Met maximaal 7 m/s hanteert Nederland daarmee wereldwijd gezien de aller strengste norm.

Kosten stijgen explosief
Daarnaast wordt het verplicht om bij de beoordeling om een werkbak in te zetten, een gecertificeerde veiligheidskundige in te huren. Hiernaast komt er een meldingsplicht van twee dagen voorafgaand aan de werkzaamheden. Deze extra kosten hiervoor zijn door het ministerie becijferd op €1.400,- per inzet van een werkbak. De VVT heeft uitgerekend dat hiermee de kosten explosief stijgen tot €42 miljoen voor de sector. Naast deze directe kosten is de verwachting dat de totale stijging van de kosten door dit nieuwe Arbobesluit zal verdubbelen gelet op de indirecte kosten en inhuur van extra materieel voor dezelfde werkzaamheden.

Gevolgen Nederlandse economie en de bereikbaarheid van het telecom-netwerk. De werkbak is een onmisbaar arbeidsmiddel in Nederland. Zonder de werkbak zal het telecom netwerk in Nederland ernstig verstoord raken doordat het dagelijks onderhoud en storingswerkzaamheden aan de ruim 46.000 telecommasten en antennes vertraging op zullen lopen. Ook komt hiermee de ombouw naar het 5G-netwerk onder druk te staan. Daarnaast is de werkbak cruciaal bij het veilig uitvoeren van inspecties, onderhoud en reparaties in de petrochemie, installatietechniek en bouwsector en tenslotte het saneren van asbest.

Interpretatie Europese richtlijn 2009/104/EU is het grootste probleem
De Europese richtlijn 2009/104/EU wordt door het ministerie van SZW zo uitgelegd dat de keuze van het arbeidsmiddel belangrijker is dan de keuze voor de meest veilige oplossing. Volgens de VVT is deze uitleg juist strijdig met deze richtlijn omdat de veiligheid van werknemers voorop staat. De richtlijn biedt voor het werken op hoogte juist daarom de mogelijkheid voor de inzet van een hijskraan voor het vervoer van personen.

Het oude Arbobesluit 7.23d is ook gebaseerd op de Europese regelgeving en daar is wel degelijk bedoeld om de werkbak in een kraan als uitzondering toe te kunnen passen. Een praktijk die al jarenlang en zonder problemen bestaat. Er zijn dan ook geen valide redenen om het gebruik van een werkbak te ontmoedigen.

Dat het nieuwe Arbobesluit 7.23d zal gaan leiden tot vergaande beperking van de inzet van werkbakken in kranen behoeft volgens de VVT geen twijfel. Maar wetende dat er geen ongevallen gebeuren met werkbakken in hijskranen en de wetenschap dat deze werkmethode aantoonbaar vaak juist veiliger is dan de inzet van daarvoor geschikte arbeidsmiddelen, zoals hoogwerkers, vindt de VVT deze aanpassing buitenproportioneel en in de praktijk niet uit te leggen. Hierdoor ontbreekt draagvlak hiervoor in sectoren die regelmatig met werkbakken werken.

De VVT zal blijven strijden en bepleiten dat bij het werken op hoogte de veiligheid van de werknemers centraal moet staan en dat er daarom ruimte moet zijn om een hijskraan met werkbak in te kunnen zetten zonder beperkende en ontmoedigende eisen vanuit het ministerie van SZW. De VVT hoopt dat opdrachtgevers uit de sectoren die hierdoor getroffen worden, maar het zich nog niet realiseren, zich bij dit protest aansluiten.

(Bron: Vereniging Verticaal Transport, 29 april 2020)

Bent u op zoek naar een flexibele oplossing voor uw trainingen?

Dan bent u bij Safety 1st Nederland aan het juiste adres en zult u versteld staan van het groot aantal trainingen dat Safety 1st Nederland voor u kan verzorgen.

Locatie

Stationsstraat 24

5111 CK Baarle-Nassau

Geen bezoekadres